15 skäl till att barn ska prova flera sporter

Den här listan innehåller många olika kunskapsområden för ledare att känna till när de leder barn som idrottar. Den kan också läsas som att det viktiga är att barn rör sig i olika miljöer och under olika årstider. Utifrån vad de själva är nyfikna på. Men om de inte ens tror att de kan, så är det ju svårt att komma igång. Här är vi vuxna jätteviktiga för att “leda barn” till rörelse. Rörelse är lika viktigt som mat för barn. 60 minuter om dagen och minst 3 mål mat om dagen…Ja ni fattar! Både mat och rörelse är viktigt. Äta tillsammans, röra sig tillsammans….

 1. Främjar inre upplevda förutsättningar.
  It promotes intrinsic regulation
 2. Minskar avhopp
  Decreases dropout rates
 3. Barn lär sig mer idrottsfärdigheter (rörelseförståelse)
  Children learn more about sport skills
 4. Utvecklar mer kreativa ungdomsspelare
  Develops more creative youthplayers
 5. Hjälper till att förhindra tidig utbrändhet
  Helps to prevent early burnout
 6. Ökar nöjet – det är roligare
  Increases enjoyment
 7. Minskar risken för skador
  Reduces risk of injuries
 8. Förbättrar motivationen
  Improves motivation
 9. Förbättrar kognitiva färdigheter
  Improves cognitive skills
 10. Valfritt? Här kan du själv fylla på.
 11. Ökat rörelsemönster och spelförståelse (koordination)
  Increases pattern recall skills
 12. Förbättrar beslutsfattande färdigheter
  Improves decision making skills
 13. Främjar positiv ungdomsutveckling
  Promotes positive youth development
 14. Fysiska och kognitiva förmågor kan utvecklas snabbare.
  Physical and cognitive abilities may develop quicker.
 15. Att i deltagit i många olika idrotter är kopplat till en längre idrottskarriär.
  Tidig Sampling – att prova många idrotter för att senare specialisera sig. Att kunna välja mellan fler idrotter och göra nya val – hela livet.
  Early sport diversification is linked to a longer sport career.
Please follow and like us:

Hjälp till att skydda blivande offer och minska chansen för förövarna i idrotten.

De personer som begår denna typ av övergrepp vet att det är fel så vi kan inte förvänta oss att ”se” hur det går till. Det är människor som bygger upp förtroenden och använder sin maktposition. Därför behöver vi arbeta både för att skapa en miljö där denna typ av brott inte kan begås.

Och prata med barn om att det kan ske och vad de ska göra när det känns konstigt med andra vuxna.

Och alla ni fantastiska ledare som betyder allt för era aktiva, fortsätt vara de personerna men ge andra vuxna kunskap och insyn i att just du har denna ”utom-idrotts-relationen” med detta barn och varför i så fall. Kanske behöver detta barn än mer stöd än vad du som tränare kan ge.

Föreningarna kan, genom ett till tillägg i riktlinjer för tränare genom dessa punkter, minska utrymmet för ev. förövare:

 Vi alla förebygger/motverkar övergrepp genom att.

 • Barn och ungdomar ska i möjligaste mån ledas av fler än en tränare/ledare. Detta eftersom det delade ledarskapet stärker skyddet mot våra barn och ungdomar genom större insyn i gruppens verksamhet.
 • Ingen får skriva eller yttra ogynnsamma personliga eller respektlösa kommentarer om spelare, tränare, föreningen eller någon annan förening på offentliga platser såsom facebook, instagram, twitter m m.
 • Ingen ledare i förtroendeposition tillåts att ha ett förhållande eller kommunicera direkt med en individuell aktiv under 18 år genom text, chatrum, sociala nätverk (inkl facebook, instagram, twitter) eller via e-post. All kommunikation från ledare i förtroendeposition till aktiva under 18 år får endast ske genom föräldrar eller e-postgrupp.

 Som SDF kan ni stötta föreningarna i arbetet genom att:

Som förälder kan du:
Stärka ditt barns skydd genom att prata om integritet och sätta gränser för hur och när tränare kan och ska kontakta dem.

Det finns många bra kunskapskällor, både för barns rätt men även hur vi som vuxna kan prata med barn om det. Bl.a. Rädda Barnen Stopp! Min kropp! eller BRIS stödtjänster för vuxna. 

(läs gärna blogginlägget på barnensidrott.se för fler tips https://www.barnensidrott.se/2017/05/12/vems-fel-och-vad-ar-ratt/ )

Please follow and like us:

Det är underbart och skönt att röra på sig…

och att ta ut sig till sitt max (ibland) Det är så vi vill att alla barn (och vuxna) ska känna men endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når rekommendationen om fysisk aktivitet. Det visar den första nationella studie som använt rörelsemätare. Allra minst rör sig flickor på gymnasiet. Den 10 maj presenterades CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten för regeringen. Läs mer här:

Vad är rekommendationen? Jo, För att få positiva hälsoeffekter bör unga ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och träning, enligt rekommendationer antagna av Svenska läkaresällskapet. I det ingår allt från att cykla till skolan, lek på raster till tävlingsidrott på fritiden.

Är du en tränare som inspirerar till rörelse och får dina aktiva att utmana sig?

Att få en lagom utmanande uppgift är motiverande. Men ännu bättre är när det är så kul på träningen att en inte ens märker att det är träning och ansträngande, för det är så kul och skönt. Är du tränare, eller annan vuxen, som ansvarar för barn så finns det mycket kunskap att hämta inspiration till fysisk aktivitet. Enklast är ju att gå ut och röra sig – överallt finns det chanser till att få upp pulsen, när en väl vill det och förstår hur viktigt det är.

Vill du lära dig ännu mer och få tips om hur du kan hjälpa barn och ungdomar att bli rörelserika? Kika här:

Du kan köpa boken här:

Hör av dig om du behöver mer inspiration.

Please follow and like us: