Kan du Barnensspelregler?

>>> Regel 1
Vi har alla ansvar för att se till att barn & unga är lika mycket värda och behandlar med respekt. Läs om vad som är Idrottens Värdegrund  i Idrotten Vill  eller i Barnkonventionen

>>> Regel 2
Vi har alla ett ansvar att se till att alla barn & unga har en utvecklande idrottsmiljö. Läs om hur alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor i häftet om Rörelseförståelse eller i Tränarpasset

>>> Regel 3
Vi har alla ansvar för att se till att barn & unga har en utvecklande idrottsmiljö. Läs om vad hur du kan stötta ditt barn att utveckla Rörelseförståelse och se filmen om Barnensidrott

>>> Regel 4
Vi har alla ansvar för att se till att barn & unga får en utvecklas i en trygg idrottsmiljö. Läs om vad som är sexuella övergrepp  i Skapa trygga idrottsmiljöer sid.10-13  eller i UNICEF Handbok för idrottsledare sid. 63-65

>>> Regel 5

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av hot, våld och övergrepp. Vi har alla ansvar för att se till att barn & unga får en utvecklas i en trygg idrottsmiljö. Läs om vad som är våld i Skapa trygga idrottsmiljöer sid 14-17 och/eller i UNICEF Handbok för idrottsledare sid. 71-81

>>> Regel 6

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier och övergrepp. Läs på vad som är mobbning och trakasserier i Skapa trygga idrottsmiljöer sid. 6-9 och/eller i UNICEF Handbok för idrottsledare sid. 62

>>> Regel 7

Vi har alla ansvar för att se till att barn & unga får vara delaktiga i sin idrottsmiljö. Läs om hur du kan låta barnen komma till tals i UNICEF Handbok för idrottsledare sid. 43 – 56

Please follow and like us:
error