Aktives ledarutbildning

Ledarskap ska vara en naturlig del av ungdomars idrottsutbildning som en stimulans till och förberedelse för framtida ledaruppdrag.

– Förbund och föreningar ska erbjuda ungdomar olika former av ledarutbildningar.

Därför att: Idrottsrörelsen, och även andra verksamheter, har ofta stort behov av ledare. Att leda andra är ofta stimulerande och roligt. De sociala aspekter som idrotten erbjuder kan bibehållas då fler har möjlighet att vara kvar inom idrotten.

Så att: Alla som har haft eller har kontakt med idrotten får möjligheter till att utveckla det egna ledarskapet.Ungdomar som vill ersätta sin aktiva karriär, eller i kombination med den, kan fortsätta vara engagerade inom idrotten som ledare. De som så önskar får prova på ett ledarskap, vilket kan stimulera till framtida studie- och yrkeskarriärer.

Om barn, unga och idrott.