Alla inlägg av helen.alpstig@rfsisu.se

Utdrag ur belastningsregistret, BRIS-idolkort och #metoo

Många bäckar små bildar en stor å.

Utdrag ur belastningsregistret.
Tror du på fullt allvar att du kan “se” vem som begår övergrepp? Det är snarare tvärtom, de flesta reagerar med förvåning och “men han (ja det är oftare han) som är så trevlig.
Det handlar mycket om att bygga upp en relation och/eller maktposition för att kunna begå övergrepp.

Det viktigt att komma ihåg att en registerkontroll aldrig är någon garanti för att barn inte kommer att kunna bli utsatta för övergrepp eller annan kränkande behandling av vuxna i idrotten. Registerkontrollen är endast en del av den lämplighetsprövning som skall förhindra att olämpliga personer får förtroendeuppdrag. Det är därför viktigt att en noggrann och omsorgsfull rekryteringsprocess i övrigt utförs.
Hur vanligt är det att en förening hör av sig till den föreningen tränarna kommer ifrån och ber om “referenser”?

Initiativet Idrottsbrevet med bl.a. Patrik Sjöberg som ambassadör håller med om att utdrag ur belastningsregister inte är hela lösningen. Men han tycker att föreningarna som avstår från att begära det är naiva.
– Pedofiler jobbar inte på ålderdomshem – de jobbar med barn. Vi hittar dem inom idrotten, scouterna, i körer – där det finns barn där finns det pedofiler.

#metoo och BRIS-idolkort
Den massiva rörelsen som #metoo har startat handlar mycket om att synliggöra och sätta ett kunskapsperspektiv på sexuella övergrepp och trakasserier. Fler av de som utsatts har sagt att de inte förstod att det var fel. Andra kan ha berättat om skuld och skam. Vilket betyder att vuxna har ett stort ansvar att “öppna upp för att barn ska kunna berätta” Läs mer om “Stopp min kropp”

BRIS har ett samarbete med idrotten och den 8 november kommer idrotten få ett “eget” telefonnummer för ledare att ringa till, använd det. BRIS idolkort är ytterligare insatser som görs för att sätta ord på hur viktigt det är att vi pratar med våra barn och unga om hur de mår.

Anvisningarna för barn- och ungdomsidrott
I anvisningarna finns intentionen Trygg miljö:
– Det ska finnas minst två närvarande vuxna per lag/grupp vid varje tränings- och tävlingstillfälle. Det är ett sätt att säkerställa att en “förövare” inte blir ensam med ett barn.
Ge  även barn och unga en chans att berätta genom att göra denna anonyma skattning med Wilda och Valter

När du som idrottsledare har misstankar eller känner oro får du mer än gärna kontakta mig på Stockholmsidrotten. Jag finns för att stötta ledare och föreningar.
Misstänker du att ett barn far illa rekommenderas du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker att misstänker eller känner oro. Du anmäler din oro, inte att du med säkerhet vet att barnet farit illa.

Socialjouren, dygnet runt för akuta ärenden: 08-508 400 00.
Bris stödlinje för barn: 116 111.
Bris vuxentelefon: 0771-50 50 50.
Polisen: 11414. Akuta ärenden: 112.

Det är inte bara en åtgärd som skyddar barn utan flera. Se till att du har så många olika “skydd” som möjligt i din förening.

2 av 3 4-åringar rör på sig alldeles för lite

Både barn och vuxna rör på sig för lite. Det vill Riksidrottsförbundet och Svenska Spel ändra på! Med samarbetet ”Framåt för fler i rörelse” satsas 111 miljoner kronor på att locka fler till föreningsidrott, lägga grund för ett livslångt idrottande och stötta nya idéer kring tävling och träning.

Läs mer om idrottens nya syn på tävling och träning på www.strategi2025.se.

#framåtförflerirörelse

Dela gärna filmen och läs även det tidigare inlägget om “Det är smart att röra på sig”  https://www.barnensidrott.se/2017/07/

10 000 timmars-myten

Om du funderar på om barn och unga behöver lägga ner 10 000 timmars träning för att bli experter så rekommenderar jag att du läser eller lyssnar på K Anders Eriksson och sanningen bakom konsten att bli bättre på allt. Risken finns att vi har en tränarkår som tror sig få fram experter, utan att själva vara det.

Peak : vetenskapen om att bli bättre på nästan allt - Sanningen bakom 10000-timmarsregeln (inbunden)
Peak : vetenskapen om att bli bättre på nästan allt – Sanningen bakom 10000-timmarsregeln

– Det är egentligen ingen som tycker om att misslyckas. Men om du redan kan göra någonting, varför fortsätta träna på det? Och det är där läraren har en så viktig roll – att peka på områden som du inte behärskar just nu, något som du själv kan arbeta med och utvärdera. Du ska konstant försöka göra det du inte redan kan. K Anders Ericsson DN 2017-04-07

Att sakna grundläggande utbildning om barn- och ungdomars utveckling och vara tränare/ledare för dem kan jämföras med en läkare som endast har kunskap om halsfluss. Hen kan omöjligt ställa andra diagnoser – eller ordinera rätt behandling.
Vi behöver en ny syn på träning och tävling. 

Hur får vi barn att förstå?

Läs gärna Tränarens språkdilemma – Hur får man barn att förstå? från tidningen Idrottsforskning.

Under träningspassen dominerar monologen. Tränaren avgör vad som ska göras och sägas och hur det ska formuleras.
Det finns två utmaningar med detta. Både att barn och unga kanske inte kan ta till sig informationen som kommer både genom påstående eller uppmaningar. Men också att det blir en envägs kommunikation – hur stämmer det överens med att barn ska vara delaktiga?
Vad skulle hända med resultaten i svensk idrott om unga fick använda sin rätt till delaktighet? Genom så enkla förändringar som att gå från “tränarmonologer” till samtal (dialog) om hur övningar utförs, varför de görs och hur det enskilda barnet/ungdomen på bästa sätt kan ta till sig av tränarens kunskap.

“Education is not the learning of facts, but training the mind to think” – Albert Einstein
(Utbildning är inte att lära sig fakta, utan att träna hjärnan att tänka)

Orolig för hjärnskakningar? Det här är bra att veta.

Vet du symptom på hjärnskakning? Vet du hur du ska agera?
Här kan du läsa mer om Riktlinjer för återgång till fysisk aktivitet . Hjärnskakning är en hjärnskada som måste tas på allvar.
Dessa riktlinjer bör följas tillsammans med läkare eller annan hjärnskadekunnig sjukvårdspersonal. 

Yngre hjärnor är mer känsliga än vuxna
Använd 12 minuter till att lyssna på Liselotte Olsson, chef för elitidrottsstöd på Riksidrottsförbundet, Yelverton Tegner, professor i hälsovetenskap med inriktning idrottsmedicin vid Luleå Tekniska Universitet och Martina Schriwer, f.d. landslagsåkare i puckelpist – de ger goda råd och fyller på med kunskap.

Det är inte bara smart att röra på sig – en blir smartare också.

Titta på klippet (4 min) med Anders Hansen, överläkare i psykiatri han säger bl.a.
– Unga (allas) hjärnor förstärks av fysiskt aktivitet. Barn blir mer koncentrerade, tål stress bättre och blir mer kreativa.
– 4-5 minuters fysisk aktivitet förbättrar koncentrationsförmågan men för att få fullständig effekt ska man hålla på i 20 -30 minuter.
– Man måste bredda synen på fysisk aktivitet och komma bort ifrån associationen till idrott (?!) och att man ska prestera.

Hur gör du för att barn ska få rörelseförståelse? Det behöver inte vara krångliga än att resa på sig, skutta runt lite, gå ut i skogen, gå uppför trappan eller gå baklänges, alla rörelser är bra.

Rörelserika barn – vad är det?

Det behöver vara varje människas kunskap att rörelse är lika viktigt som mat. Det borde vara lika självklart att ha många olika sätt att röra sig på , som att det finns fler rätter välja mellan som på en meny.
Här kan du få mer kunskap om varför barn behöver få rörelserikedom.
Professor Dean Kriellaars från University of Manitoba (CAN) presenterar “physical literacy” eller rörelserikedom som vi kallar det.
Han berättar vad det är och varför det är nyckel till ett aktivt, hälsosamt liv och prestationer. Inspelat på Change the Games aktivitetsdag 160910.

 

15 skäl till att barn ska prova flera sporter

Den här listan innehåller många olika kunskapsområden för ledare att känna till när de leder barn som idrottar. Den kan också läsas som att det viktiga är att barn rör sig i olika miljöer och under olika årstider. Utifrån vad de själva är nyfikna på. Men om de inte ens tror att de kan, så är det ju svårt att komma igång. Här är vi vuxna jätteviktiga för att “leda barn” till rörelse. Rörelse är lika viktigt som mat för barn. 60 minuter om dagen och minst 3 mål mat om dagen…Ja ni fattar! Både mat och rörelse är viktigt. Äta tillsammans, röra sig tillsammans….

 1. Främjar inre upplevda förutsättningar.
  It promotes intrinsic regulation
 2. Minskar avhopp
  Decreases dropout rates
 3. Barn lär sig mer idrottsfärdigheter (rörelseförståelse)
  Children learn more about sport skills
 4. Utvecklar mer kreativa ungdomsspelare
  Develops more creative youthplayers
 5. Hjälper till att förhindra tidig utbrändhet
  Helps to prevent early burnout
 6. Ökar nöjet – det är roligare
  Increases enjoyment
 7. Minskar risken för skador
  Reduces risk of injuries
 8. Förbättrar motivationen
  Improves motivation
 9. Förbättrar kognitiva färdigheter
  Improves cognitive skills
 10. Valfritt? Här kan du själv fylla på.
 11. Ökat rörelsemönster och spelförståelse (koordination)
  Increases pattern recall skills
 12. Förbättrar beslutsfattande färdigheter
  Improves decision making skills
 13. Främjar positiv ungdomsutveckling
  Promotes positive youth development
 14. Fysiska och kognitiva förmågor kan utvecklas snabbare.
  Physical and cognitive abilities may develop quicker.
 15. Att i deltagit i många olika idrotter är kopplat till en längre idrottskarriär.
  Tidig Sampling – att prova många idrotter för att senare specialisera sig. Att kunna välja mellan fler idrotter och göra nya val – hela livet.
  Early sport diversification is linked to a longer sport career.

Hjälp till att skydda blivande offer och minska chansen för förövarna i idrotten.

De personer som begår denna typ av övergrepp vet att det är fel så vi kan inte förvänta oss att ”se” hur det går till. Det är människor som bygger upp förtroenden och använder sin maktposition. Därför behöver vi arbeta både för att skapa en miljö där denna typ av brott inte kan begås.

Och prata med barn om att det kan ske och vad de ska göra när det känns konstigt med andra vuxna.

Och alla ni fantastiska ledare som betyder allt för era aktiva, fortsätt vara de personerna men ge andra vuxna kunskap och insyn i att just du har denna ”utom-idrotts-relationen” med detta barn och varför i så fall. Kanske behöver detta barn än mer stöd än vad du som tränare kan ge.

Föreningarna kan, genom ett till tillägg i riktlinjer för tränare genom dessa punkter, minska utrymmet för ev. förövare:

 Vi alla förebygger/motverkar övergrepp genom att.

 • Barn och ungdomar ska i möjligaste mån ledas av fler än en tränare/ledare. Detta eftersom det delade ledarskapet stärker skyddet mot våra barn och ungdomar genom större insyn i gruppens verksamhet.
 • Ingen får skriva eller yttra ogynnsamma personliga eller respektlösa kommentarer om spelare, tränare, föreningen eller någon annan förening på offentliga platser såsom facebook, instagram, twitter m m.
 • Ingen ledare i förtroendeposition tillåts att ha ett förhållande eller kommunicera direkt med en individuell aktiv under 18 år genom text, chatrum, sociala nätverk (inkl facebook, instagram, twitter) eller via e-post. All kommunikation från ledare i förtroendeposition till aktiva under 18 år får endast ske genom föräldrar eller e-postgrupp.

 Som SDF kan ni stötta föreningarna i arbetet genom att:

Som förälder kan du:
Stärka ditt barns skydd genom att prata om integritet och sätta gränser för hur och när tränare kan och ska kontakta dem.

Det finns många bra kunskapskällor, både för barns rätt men även hur vi som vuxna kan prata med barn om det. Bl.a. Rädda Barnen Stopp! Min kropp! eller BRIS stödtjänster för vuxna. 

(läs gärna blogginlägget på barnensidrott.se för fler tips https://www.barnensidrott.se/2017/05/12/vems-fel-och-vad-ar-ratt/ )

Det är underbart och skönt att röra på sig…

och att ta ut sig till sitt max (ibland) Det är så vi vill att alla barn (och vuxna) ska känna men endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når rekommendationen om fysisk aktivitet. Det visar den första nationella studie som använt rörelsemätare. Allra minst rör sig flickor på gymnasiet. Den 10 maj presenterades CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten för regeringen. Läs mer här:

Vad är rekommendationen? Jo, För att få positiva hälsoeffekter bör unga ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och träning, enligt rekommendationer antagna av Svenska läkaresällskapet. I det ingår allt från att cykla till skolan, lek på raster till tävlingsidrott på fritiden.

Är du en tränare som inspirerar till rörelse och får dina aktiva att utmana sig?

Att få en lagom utmanande uppgift är motiverande. Men ännu bättre är när det är så kul på träningen att en inte ens märker att det är träning och ansträngande, för det är så kul och skönt. Är du tränare, eller annan vuxen, som ansvarar för barn så finns det mycket kunskap att hämta inspiration till fysisk aktivitet. Enklast är ju att gå ut och röra sig – överallt finns det chanser till att få upp pulsen, när en väl vill det och förstår hur viktigt det är.

Vill du lära dig ännu mer och få tips om hur du kan hjälpa barn och ungdomar att bli rörelserika? Kika här:

Du kan köpa boken här:

Hör av dig om du behöver mer inspiration.