Enkelhet

Idrott för barn ska i första hand bedrivas under enkla former i närområdet.

– Träning för barn ska planeras och genomföras så att resandet minimeras.
– Träningsformer för barn ska ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå.

Därför att: Det ger en trygghet för både barn och föräldrar. Även om det är en utopisk tanke bör strävan vara attbarn och ungdomar kan ta sig till idrottsområdet själva vilket förutsätter närhet. Barnidrotten ska likt tidigare beskrivit präglas av glädje och inlärning av grundläggande teknik och då behövs ingen avancerad utrustning eller avancerade träningsformer.
Det är vidare centralt att barn ägnar sig åt att idrotta, inte resa till och från träningar/tävlingar. Barn liksom vuxna blir bra på det de tränar på och att åka bil/tåg/flyg som passagerare bör inte vara merparten av tiden som barn spenderar i idrotten. Vi tror även att det är viktigt att barn har saker att se fram emot och inte omedelbart få allt serverat. I jämförelse med skolan så ökar oftast radierna på utflykterna med barnens ålder. Slutligen är detta ett sätt att hålla kostnaderna nere.

Så att: Så många som möjligt, oavsett socioekonomiska villkor, ges chansen att vara med. Det ger dessutom större möjligheter att ägna sig åt andra fritidssysselsättningar.

Om barn, unga och idrott.