Ledarnas kunskap

Idrott för barn och ungdomar ska ledas av ledare med grundläggande kunskaper om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

– Alla barn- och ungdomsledare ska genomgå minst utbildningen “Plattformen” eller motsvarande utbildning godkänd av SF.

Därför att: Hög kunskap hos ledare ökar förståelsen för barn och ungdomars specifika behov i relation till idrottens villkor.

Så att: Barn och ungdomar erbjuds träning som stimulerar och utvecklar dem, samtidigt som skador, överbelastning, utslagning eller andra negativa aspekter undviks.

Vad säger barnen om Ledarnas kunskap