Ledarnas kunskap

Idrott för barn och ungdomar ska ledas av ledare med grundläggande kunskaper om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

– Alla barn- och ungdomsledare ska genomgå minst utbildningen ”Plattformen” eller motsvarande utbildning godkänd av SF.

Därför att: Hög kunskap hos ledare ökar förståelsen för barn och ungdomars specifika behov i relation till idrottens villkor.

Så att: Barn och ungdomar erbjuds träning som stimulerar och utvecklar dem, samtidigt som skador, överbelastning, utslagning eller andra negativa aspekter undviks.

Vad säger barnen om Ledarnas kunskap

Om barn, unga och idrott.