Lek och motorik

Idrott för barn ska vara lekfull och i första hand inriktas på glädje och motorisk utveckling.

– Idrott för barn ska vara lekfull och i första hand inriktas på glädje och motorisk utveckling.
– All idrottsträning för barn ska innehålla de motoriska grundfärdigheterna.

Därför att: God motorik, glädje och gemenskap är förutsättningar för idrottslig utveckling.

Så att: Fler ska idrotta längre.

Om barn, unga och idrott.