Livslångt intresse

Idrott för barn och ungdomar ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för idrott och fysisk aktivitet.

– Idrott för barn och ungdomar ska inriktas på lärande och långsiktig utveckling.
– Träningen ska se till de aktivas olika förutsättningar.

Därför att: Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan och välmående i alla åldrar och det är roligare att idrotta om man kan de grundläggande färdigheterna.

Så att: Alla, oavsett prestation, får en positiv upplevelse av föreningsidrotten som får dem att vilja stanna kvar, som aktiva, ledare, förtroendevalda eller både och. De upplever glädjen i idrotten i sig snarare än det enskilda resultatet.

Vad säger barnen om Livslångt intresse

Om barn, unga och idrott.