Barn och ledare i en sporthall

RF´s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

Idrottsrörelsen har i sitt idéprogram ”Idrotten Vill” gemensamt bestämt att all barn- och ungdomsverksamhet ska utgå ifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention. Men det är kanske inte alltid självklart vad det betyder i praktiken. Riksidrottsförbundet (RF) har därför arbetat fram anvisningar för barn- och ungdomsidrott. De är meningen att hjälpa och stötta föreningar och enskilda ledare att forma verksamheten utifrån ett barnrättsperspektiv.

Ett barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha dess bästa, det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling, för ögonen. Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför.

Barn och ledare i en sporthall
Barnidrott med energi och glädje

Totalt är det 16 stycken anvisningar som är uppdelad i avsnitten träning och tävling, ledarskap, delaktighet samt trygghet och säkerhet. Under varje anvisning så framgår det också varför det är viktigt att följa respektive anvisning.

Det här är en digital version av anvisningarna, som också innehåller länkar, referenser och annat material kopplat till anvisningarna.

Träning och tävling

 • Livslångt intresse
 • Allsidighet
 • Enkelhet
 • Lek och motorik
 • Ambition och förutsättning
 • Bredd
 • Långsiktig utveckling
 • Resultat

Ledarskap

 • Ledarnas kunskap
 • Kontinuerlig utbildning

Delaktighet

 • Aktives ledarutbildning
 • Inflytande Lärande

Trygghet och säkerhet

 • Trygg miljö
 • Rent spel
 • Värderingar

Om barn, unga och idrott.