Trygg miljö

Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn och ungdomar en kamratlig och trygg miljö.

– Det ska finnas minst två närvarande vuxna per lag/grupp vid varje tränings- och tävlingstillfälle.
– Föreningen ska regelbundet arbeta med aktiviteter som syftar till att skapa en trygg idrottsmiljö.
– Föreningen ska årligen säkerställa att all relevant materiel inte utgör en säkerhets- eller skaderisk.
– Förbund och föreningar ska i samband med alla större beslut som rör barn och ungdomar klargöra konsekvenserna av dessa ur barnens och ungdomarnas perspektiv.

Därför att: Idrottens föreningsliv är en viktig miljö för lärande för många barn och ungdomar. Att få uppleva en känsla av sammanhang där det finns vuxna som bryr sig om och ser alla barn är en viktig del för deras möjlighet att känna sig motiverade. Vidare är det centralt att om det händer saker på träningen, ex skador, att vuxna eller andra ansvariga finns i närheten och kan bistå.

Så att: Fler barn och ungdomar trivs och väljer att stanna kvar.

Vad säger barnen om Trygg miljö

Om barn, unga och idrott.