Värderingar

Idrott för barn och ungdomar ska utvecklas enligt idrottens värderingar. Alla inblandade ska aktivt motverka bruket av doping och andra regelöverträdelser.

– Föreningen ska löpande med sina tränare och aktiva arbeta med frågor som rör idrottens värderingar.
– Föreningen ska löpande arbeta med att motverka doping.

Därför att: Fler barn och ungdomar lär för livet och inte bara utvecklas inom idrotten. Riskerna för trakasserier och mobbning minskar.

Så att: Mobbning, trakasserier och alla former av diskriminering motverkas och att vi bidrar till att förebygga doping.

Om barn, unga och idrott.