toddler playing soccer

Barns viktiga röster i idrotten

En snabbkurs i barnkonventionen.

Att låta barn berätta vad de önskar-tänker-känner och sen att vuxna motiverar sitt beslut, det är ett snabbt och enkelt sätt att förstå hur barns rättigheter ska förstås.
Att barn har rättigheter betyder inte att de ska bestämma. Det är viktigt att göra barn delaktiga i besluten genom att förklara varför vuxna har bestämt det de har bestämt. Det är också viktigt att få träna på att vara med och bestämma. Ge då alternativ som är lämpliga att välja mellan. En kan också ställ öppna frågor och resonera er sedan fram till en lösning.

Barns idrottande styr familjens liv – stressar och pressar barnet

Barnidrott – tv4.se lyssna på vad forskarna säger.

Hur har ni det i er familj? Hur ser det ut i er förening?

Att lyssna på barn betyder att på riktigt vilja förstå.
Det finns berättelser om att det ”nästan” är viktigare för de vuxna i familjen att ha något att göra på sin fritid än att barnens önskan om att få välja ”sin fritid”.
Det finns berättelser om hur viktigt det är för vuxna att barnen får känna tillhörighet och få ”idrottskompisar” och att vilken idrott det är spelar mindre roll.
Men det finns inte alls lika många berättelser om vad barnen tycker är viktigt. Ge därför era barns röster en viktig plats i berättelserna.

Charlotte Kalla ger tips.

Att idrotten är viktig för många, det vet vi. Men vad är det som är viktigt för just dig och de barnen du möter? Vet du det?

Kontakta oss på RF SISU Stockholm om du vill utveckla föreningens delaktighet med barn och unga.