15 skäl till att barn ska prova flera sporter

https://twitter.com/BelievePHQ/status/846693719625678848/video/1

Den här listan innehåller många olika kunskapsområden för ledare att känna till när de leder barn som idrottar. Den kan också läsas som att det viktiga är att barn rör sig i olika miljöer och under olika årstider. Utifrån vad de själva är nyfikna på. Men om de inte ens tror att de kan, så är det ju svårt att komma igång. Här är vi vuxna jätteviktiga för att ”leda barn” till rörelse. Rörelse är lika viktigt som mat för barn. 60 minuter om dagen och minst 3 mål mat om dagen…Ja ni fattar! Både mat och rörelse är viktigt. Äta tillsammans, röra sig tillsammans….

 1. Främjar inre upplevda förutsättningar.
  It promotes intrinsic regulation
 2. Minskar avhopp
  Decreases dropout rates
 3. Barn lär sig mer idrottsfärdigheter (rörelseförståelse)
  Children learn more about sport skills
 4. Utvecklar mer kreativa ungdomsspelare
  Develops more creative youthplayers
 5. Hjälper till att förhindra tidig utbrändhet
  Helps to prevent early burnout
 6. Ökar nöjet – det är roligare
  Increases enjoyment
 7. Minskar risken för skador
  Reduces risk of injuries
 8. Förbättrar motivationen
  Improves motivation
 9. Förbättrar kognitiva färdigheter
  Improves cognitive skills
 10. Valfritt? Här kan du själv fylla på.
 11. Ökat rörelsemönster och spelförståelse (koordination)
  Increases pattern recall skills
 12. Förbättrar beslutsfattande färdigheter
  Improves decision making skills
 13. Främjar positiv ungdomsutveckling
  Promotes positive youth development
 14. Fysiska och kognitiva förmågor kan utvecklas snabbare.
  Physical and cognitive abilities may develop quicker.
 15. Att i deltagit i många olika idrotter är kopplat till en längre idrottskarriär.
  Tidig Sampling – att prova många idrotter för att senare specialisera sig. Att kunna välja mellan fler idrotter och göra nya val – hela livet.
  Early sport diversification is linked to a longer sport career.