Att bli tränare är ett sätt att säga, tack!

Att vara mentor är ett fantastiskt sätt att få träffa unga och engagerade ledare och tränare. Förra året skrev Miira – brev från en ung ledare och i år har jag valt att publicera alla kloka inspel i punktform från Framtidens fotbollsledare när de presenterade sina filosofier som ledare. Utan Kicki Bellander på Stockholms fotbollsförbund så är inte detta projekt möjligt. Så som mentor tackar jag för förtroendet med detta inlägg och ser ljust på framtidens ledarskap. Läs och inspireras.

Vad skulle du göra om allt var möjligt?

Arbeta som en grupp är vägen fram.

Viktigt att få misslyckas

Det spelar ingen roll om vi vinner, det viktiga är att vi är fina människor

Jag vill att min roll till slut ska bli osynlig – att spelarna leder varandra

Det finns inget facit – alla situationer är unika

Glädjen är drivkraften. Konstanta samtal – diskussioner- roliga berättelser

Strävar efter att utveckla spelare och för sportens utveckling – det finns facit.

Glädje, personliga relationer. Tillgodose varje spelares behov.

Odugliga förutsättningar

Lättsamhet och seriösa träningsupplägg

Känna varandra både på och utanför planen – det skapar trygghet

Tydlighet i individuella förväntningar och rollen i laget

Barnen var rädda för ledaren och för att göra fel. Att vara barn och ungdom innebär att man gör fel.

Man vill ”få” lära sig av sina misstag

Tillsätt lite stränghet i laget sa att man får en bra blandning

Fråga spelarna

Bjuda på sig själv som ledare

Bygga på trygghet – ur det kommer mod, tydlighet och motivation

Motivation bidrar till glädje

Att bli tränare är ett sätt att säga tack!

Ha små hemligheter med spelarna, vad har du för mål idag?

Tränare/ledare måste ha kompetens, det är tränarens skyldighet.

Kul som aktiv spelare att ta med sig sina bra övningar till det egna laget.

Komma framåt utifrån sina förutsättningar – våga testa egna saker

Öppen och redo för förändring

Rättvisa är inte att behandla alla på samma sätt

Personlig kontakt = öppen kommunikationskanal

Spelarna måste tro på det de gör.

Med en bra sammanhållning finns tillåtelse till misstag.

En middag med laget är lika viktig som en träning

Det finns igen perfekt ledare.

Jag kan inte svara på hur jag är, för jag utvecklas varje dag.

Vill gärna gå på alla utbildningar för att fortsätta utvecklas

Utcheckning på varje träning, vad har du lärt dig idag?

Att svara på frågan om ledarfilosofi, ”har inte tänkt på det tidigare”, det är en nyttig fråga att ställa sig

Uppmuntra till att prova själva – kör på, du behöver inte vara så hård.

Bygg upp en gemenskap – varje spelare ska känna sig bekväma

Ha en personlig relation till varje spelare

Ha något att prata om – vad är deras andra intressen

Att vara ledare föds i ung ålder när man förstår att man påverkar andra

Jag vet mer om hur jag ”inte” ska vara

Måste vara anpassningsbar

Skrev detta för 6 månader sedan och har redan utvecklats

Laget = en liten familj i sig. Alla har en plats, alla får utveckla sig som personer och människor, hålla föräldrarna på avstånd.

Stötta, inte ge en kniv i ryggen

Okej att göra misstag, så länge man lär sig.

Nu har du läst korta summeringar och jag hoppas du tar med dig några tips till ditt eget ledarskap. Hör gärna av dig om du blir sugen på att utveckla dig.