Bild på Barnensspelregler

Kan du Barnensspelregler?

>>> Regel 1
Vi har alla ansvar för att se till att barn & unga är lika mycket värda och behandlar med respekt. Läs om vad som är Idrottens Värdegrund  i Idrotten Vill  eller i Barnkonventionen

>>> Regel 2
Vi har alla ett ansvar att se till att alla barn & unga har en utvecklande idrottsmiljö. Läs om hur alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor i häftet om Rörelseförståelse eller i Tränarpasset

>Rörelseförståelse och se filmen om Barnensidrott

Skapa trygga idrottsmiljöer sid.10-13  eller i UNICEF Handbok för idrottsledare sid. 63-65

Skapa trygga idrottsmiljöer sid 14-17 och/eller i UNICEF Handbok för idrottsledare sid. 71-81

Skapa trygga idrottsmiljöer sid. 6-9 och/eller i UNICEF Handbok för idrottsledare sid. 62

Handbok för idrottsledare sid. 43 – 56