Ledare som lyssnar

E-utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en e-utbildning för dig som ledare. Den är ett stort stöd för att att hantera barns frågor och vart du som ledare kan vända dig. Den fungerar även som allmän ledarutbildning i att skapa relationer och vad barn och unga önskar sig och behöver av oss vuxna.

Läs också på Tränarpasset som ges ut av SISU idrottsböcker om Psykisk hälsa

Den är förstås riktad till alla vuxna inte bara ledare?.
Ta dig tid att gå in och titta. Du kan dela upp utbildningen i flera steg, totalt är den på 1 timme. Det är en investering både för dig och de du möter?.
Med all oro kring Corona så är den extra aktuell.
Hör gärna av dig med tankar kring utbildningen eller frågor som vi i idrotten ska svara på.

Ledare-som-lyssnar-FHM

https://blog.unicef.se/2020/03/17/barns-oro-och-brist-pa-trygghet-i-samband-med-coronaviruset/?fbclid=IwAR2psoEzQBpbjubIOAljLgTBlhDi_u_dS3ishAT2o1fJA130aOie5OuEi50
Läs gärna UNICEFs blogg