Rätt person på rätt plats

Är det personer i omgivningen som vill berätta hur fel de tycker barnidrotten bedrivs, fråga dem om de själva kör en bil från 70-talet, då kanske polletten trillar ner.
När det handlar om kunskap om barn, och i idrotten specifik kunskap om barn- och ungdomsidrott, så verkar en del fortfarande tro att det räcker med att själv ha sett idrotten utövats och själv ha varit barn en gång i tiden, för att kunna ta beslut om barn- och ungdomsidrott. De kan inte ha mer fel!

För att ha rätt kompetens för att ta beslut om barn, jag skriver inte ungdom längre i detta inlägg utan håller mig till barnrätten och då är en barn till 18 år, då krävs kunskap.

Tillbaka till ämnet. Så vad krävs då för att få vara med i samtalet kring ”bästa praktiken i idrott för barn”

1. Barnrättsperspektivet

Ett barn är varje människa under 18 år. Kärnan i barnkonventionen är respekten för varje barn som individ med egna rättigheter. Barn är inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

2. Barnperspektivet

Det är när vuxna tillsammans har sett på barn som grupp. T.ex. när riktlinjer för barn- och ungdomsidrott togs fram, har hänsyn tagits till att det är barn som ska utöva idrotten. Barn är inte färdiga vuxna och behöver därför särskilda miljöer och metoder som är anpassade för barn och deras behov. Det finns många exempel i samhället där vi anpassat miljön för barn. 30 km/h begränsning t.ex. vid skolor, speciella lekplatser för barn, inte ta lån på banken, mildare mat, förbud mot alkohol/nikotin o.s.v. .
Idrotten har också gjort anpassningar för barn! Specialidrottsförbunden har genom egna metoder gjort anpassningar. Genom att samarbeta med forskare, läkare, nutritionister, psykologer, idrottspedagoger, idrottslärare o.s.v. har hänsyn tagits för att barn ska kunna idrotta utan att slås ut, skadas eller tröttna av andra orsaker. (Den främsta är att de tröttnar för att det inte är kul längre)

3 Ett barns perspektiv

Det är med kontakt med varje barn som idrotten kan erbjuda bästa miljön för varje barn utifrån deras möjligheter, resurser och situation för tillfället.
Barn utvecklas psykologiskt, fysiologiskt, socialt och idrottsligt på olika sätt och under hela sin uppväxt. Misslyckanden och segrar blandas ihop till en psykologisk erfarenhet som visar vägen till utvecklingen. Tänk den absurda tanken att en miss av Zlatan skulle bänka honom med orden – du är talanglös. Eller Emma Öberg skulle tvingats lägga skidor och gevär på hyllan för några bommar och straffrundor! Men för barn kan vi sortera ut dem innan de ens nått sin fulla potential! Utan att ens fundera på slöseriet kastar vi unga på soptippen med orden. Du duger inte! Men hur ska de kunna duga när de inte ens fått stöd att utvecklas?!

Så nästa gång du inte riktigt förstår vad tränaren har för plan. Luta dig lugnt tillbaka, fundera på de tre perspektiven ovan och se om du kan hitta förklaringen där.

Och helst av allt! Ser du ett barn som behandlas av okunniga tränare/ledare/föräldrar så berätta för det barnet att det inte är deras fel. För det finns fortfarande jobb att göra med att ”selektera” ut tränare som inte har kunskap om de tre perspektiven. Eller ge dem utbildning – eftersom barn- och ungdomsidrott är ett eget kunskapsområde. Det räcker inte att ha sett idrotten utövas eller ha varit barn själv, för att få förmånen/förtroendet att ta hand om det viktigaste vi har – barnen.

Elitsatsning – för vem?

Det finns så många olika infallsvinklar och sätt att säga det på. Här får ni tre olika varianter att välja mellan. Film = se och lyssna, Podd = bara lyssna. Passar på att tacka er alla som på nåt sätt bidrar till Svensk idrott – världens bästa.

Gott ledarskap 2020

Ett barn är varje människa under 18 år. Kärnan i barnkonventionen är respekten för varje barn som individ med egna rättigheter. Barn är inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

”För dig som tränare är barnkonventionen vägledande för ett gott ledarskap” Viktig och bra summering. Läs krönikan så förstår du hur. Skriven av kollegan Martin Edbladh hos RF-SISU Skåne

Skånes FF har som stöd till sina föreningar skrivit och publicerat en artikelserie om Barnkonventionen på sin hemsida. De vill informera föreningar, ledare och spelare om vilka verktyg som finns för att följa den nya lagen och hur den kan användas som en språngbräda för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

Artikel 1: Barnkonventionen blir lag – en möjlighet till utveckling

Artikel 2: Barnkonventionen ur ett idrottsperspektiv

Artikel 3: Så här kan idrotten följa Barnkonventionen (innehåller konkreta tips till föreningen och ledaren)

Registerutdrag blir ”ska”.

– Varför ska vi belastas med ännu mer administrativa uppgifter?
Oj, tänk om det visar nåt vi inte vill veta om våra ledare?
-Hur går det med integriteten?
Det är några av de funderingar som hörs nu när det snart är dags för ”ska”.
Det kan hjälpa till att jämföra detta arbete med t.ex. brandskyddsarbete, som det är också är ”ska” på. Att ta utdrag ur belastningsregistret är en av flera insatser som idrotten gör för att skydda barn. Det går även att se det som ett skydd för alla ledare, du har gjort vad du kan för att skydda barn och du själv vet att föreningen även skyddar dig som ledare från t.ex. ”ryktesspridning”. De som inte ska vara ledare för barn och unga, fastnar i detta skyddsnät.

Vi gör även frågan om övergrepp på barn både ”pratbar” och som en naturlig del för dig som ledare att prata ”integritet” med barnen, som verkligen behöver prata ”privata områden”, det för att kunna säga nej till vuxna som försöker begå övergrepp.

Här kommer en lathund för föreningarna och du som ledare underlättar genom att fråga efter, ”till vem visar jag mitt utdrag”?
Win- win!

Lathund för registerutdrag ur belastningsregistret

Från den 1 januari 2020 gäller att alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet ska kontrollera registerutdrag på personer som arbetar med barn och unga.

Bifogat hittar ni en lathund för registerutdrag som är en hjälp för er föreningar >>>

Materialet är avsiktligt enkelt och kortfattat. För djupare information så hänvisar vi till stödmaterialet som finns sedan tidigare: Skapa trygga idrottsmiljöer >>>

Vi har också tagit fram ett material som stöd till er i föreningsstyrelserna. Ett underlag som kan underlätta samtalet kring hur ni kan arbeta med trygga idrottsmiljöer för barnen i er verksamhet. Ta chansen och kontakta er Idrottskonsulent hos Stockholmsidrotten som kan stötta er i detta viktiga arbete >>>.

Läs mer om beslutet i dess helhet >>>

Och återigen, tack till dig som är ledare för barn och unga idrottare, du är så viktig, glöm inte det. Lycka till.

Webbtips – för tränare.

Tidsbrist kan vara en anledning att inte hinna med utbildningar, föreläsningar och kurser. Därför finns mycket för dig som tränare på webben där du kan fylla på med kunskap när du har tid. Eller vill ha inspiration i din roll som tränare.

En blogg https://tranarpasset.com/ Superduper bra med massa tips.

En film om rörelseförståelse https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/jag-traningen/

nysyntraningtavling_rorelseforstaelse_folder_a5

dialogduk_synpatavlingtraning

Introduktionsutbildning för tränare, när du har tid och lust. https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/

Om du vill fortsätta med Grundutbildning för tränare hör av dig till din SISU-konsulent eller oss på Stockholmsidrotten.

Lycka till och tack för din värdefulla insats som tränare.

Idrottsföräldratips – lyssna på ditt barn

Att ställa frågor till barn hjälper barnen att tänka kring sig själva, sin idrott och vad barnet känner. Du hjälper och stärker ditt barns utveckling genom att visa engagemang, lyssna och lita på ditt barn vet bäst själv vilket stöd de vill ha av dig som förälder. Det handlar inte om att du som förälder ska ge av ditt kunnande, ditt engagemang eller dina mål med ditt barns idrottande. Utan att genom att ställa frågor får du reda på hur ditt barn ser på sitt idrottande.
Frågorna hjälper också barnen att bli mer ”självbestämmande”.

Frågor att ställa till dig själv och till ditt barn.

Hur stöttar du ditt barn att kunna prata om ”svåra saker”.
• Hur har du eller någon annan i ditt lag blivit orättvist behandlad?
Jämför du ditt barn med andra barn i gruppen/laget?
• Mäter och jämför du dig med andra barn i din grupp?
Hur pratar du med ditt barn om alla barn i idrotten har lika värde? •Har ni pratat om föreningens värdegrund?
•Hur trivs du i din grupp/lag?

Hur kan du stötta ditt barn i att se sin egen utveckling?
•Vad tycker du att du är bra på?
•Vad tycker du är roligast med din idrott?
•Vilken stöttning vill du ha av mig? 

Varför är det viktigt för dig att din barn idrottar?
•Vad gillar du mest att göra på fritiden/efter skolan?
•Vad vill du göra på fritiden/efter skolan och på helgerna?
Vilket stöd vill ditt barn från dig när det gäller hens idrott?
•Känner du dig glad och sugen är du går till träningen?
•Behöver du min hjälp på nåt sätt?
Hur pratar du med ditt barn om dess idrottande?
•Hur upplever du din tränare?
•Vad tycker du om andra vuxna runt din träning/tävling?
•Om vuxna beter sig ”konstigt” kan du berätta det för någon?

Hur kan du och ditt barn prata om kroppens privata områden?
•Vart på kroppen får inte andra röra dig?
Hur kan du prata med ditt barn om fysisk närhet och relationer?
•Om du inte vill bli kramad eller krama någon, hur gör du då?
•Händer det att din tränare kontaktar dig utanför ”idrotten”?
Har du berättat för ditt barn om bra och dåliga hemligheter? 
•Om någon annan vuxen säger att det här är ”vår hemlighet” vad kan du göra då?
•Om det är något du vet att du eller någon annan gjort som inte är ok, vågar du berätta för mig då?

Hur pratar du och ditt barn om våld?
•Om någon vuxen eller kompis gör dig ledsen, vet du hur du ska göra då? •Händer det att dina träningskompisar är elaka med varandra?
•Är det någon som får utstå ojusta grejer? Får du ta emot elaka kommentarer eller knuffar?
Hur agerar du om någon skriker/säger kränkande ord till barn?
•Är det någon vuxen som du är rädd för?
•Har du gjort någon annan ledsen?
Hur kan du stärka ditt barn att säga ifrån om något inte känns bra? •Händer det att du gör saker som inte känns bra? Hur gör du då?
•Blir någon utfryst för att den säger ifrån?

Vad är psykisk mobbing? Vad är fysisk mobbing?
•Vet du vad mobbing är?
•Har du blivit mobbad?
•Har du sett någon bli mobbad?
•Har du själv mobbat någon?
Hur pratar du och andra vuxna om barns prestationer?
•Hur tänker du om att vuxna pratar om barn, om de är bra eller dåliga? •Säger du att någon av dina kompisar är bättre eller sämre än vad du är. Hur hejjar du på ditt barn?
•Kan vuxna hejja för mycket på barn? Vill du att jag hejjar på dig och dina kompisar?
Vad är vuxnas ansvar för alla barn i idrotten?
•Vad känner du när vuxna pratar om barn som idrottar, när de t.ex. säger att några är bra och andra inte?

Vad har föreningen för förväntningar på föräldern?
•Vad tycker du är ”lagom” att jag är med i laget/gruppen?
Hur kan du stärka ditt barn i att säga sin mening?
•Hur ofta får du frågan om vad du tycker?
•Har du fått frågan om vad du t.ex. vill bli bättre på?
•Hur mycket kan själv bestämma om?
Hur kommer barnens röster fram i er förening?
•Vem är det som bestämmer i er grupp?
• Vilka beslut kan ni som barn vara med och påverka?

Det är också helt ok och ibland vettigt att inte alls prata med sitt barn om deras idrottande – allra helst om du märker att ditt barn inte är så sugen på att prata om det. Under förutsättning att du vet att allt funkar som det ska.

Lycka till!

Uppdrag – rädda barnen.

Uppdrag Granskning (SVT) avslöjar återigen att sexuellt ofredande har skett av idrottsledare med ”tillgång” till våra unga aktiva.
Hur många gånger ska det få ske?
När stormen har lagt sig igen, vilket den gör alldeles för fort, lunkar vuxna vidare i vardagen. Sedan händer det igen och alla är överens om att de är förfärligt och oacceptabelt.
Hur många gånger ska vi för höra, men han (det är oftast en han) som verkade så snäll och trevlig. Han som var så kunnig i idrotten och omtyckt av barnen! Ja, självklart är det så. Ingen normalt funtad vuxen skulle ju lämna sina barn till en dreglande, skum och otäck person. Det går alltså inte att se på utsidan om någon är kapabel att begå brott mot barn. Det finns inga synliga karaktärsdrag som gör att vi kan se vem skurken är. Det är beteenden och riskmiljöer vi behöver vara uppmärksamma på. OCH vi måste prata med barnen om vad det är som sker.

Så hur pratar du med barn och unga om sexuella ofredanden, övergrepp och andra brott som barn kan utsättas för? Vad gäller sexualbrott så är barn kanske inte medvetna om vad de utsätts för. De kan känna skuld över att den som utsätter dem kommer att ”straffas”. Hjälpen finns, både för vuxna som känner oro att barn far illa och för barn som behöver vuxna att prata med.

Här kommer några tips.

>>> Regel 4
Vi har alla ansvar för att se till att barn & unga får en utvecklas i en trygg idrottsmiljö. Läs om vad som är sexuella övergrepp  i Skapa trygga idrottsmiljöer sid.10-13  eller i UNICEF Handbok för idrottsledare sid. 63-65

Titta gärna tillsammans med ditt barn eller din grupp du ansvarar för och prata om vad filmen handlar om.
Mer tips om hur du kan prata med ditt barn om du är förälder.

Vill du och din förening ha hjälp att arbeta med att Skapa Trygga idrottsmiljöer? Hör av er till oss på RF SISU Stockholm.

Kan du Barnensspelregler?

>>> Regel 1
Vi har alla ansvar för att se till att barn & unga är lika mycket värda och behandlar med respekt. Läs om vad som är Idrottens Värdegrund  i Idrotten Vill  eller i Barnkonventionen

>>> Regel 2
Vi har alla ett ansvar att se till att alla barn & unga har en utvecklande idrottsmiljö. Läs om hur alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor i häftet om Rörelseförståelse eller i Tränarpasset

>Rörelseförståelse och se filmen om Barnensidrott

Skapa trygga idrottsmiljöer sid.10-13  eller i UNICEF Handbok för idrottsledare sid. 63-65

Skapa trygga idrottsmiljöer sid 14-17 och/eller i UNICEF Handbok för idrottsledare sid. 71-81

Skapa trygga idrottsmiljöer sid. 6-9 och/eller i UNICEF Handbok för idrottsledare sid. 62

Handbok för idrottsledare sid. 43 – 56

Idrott & Barnkonventionen


Det ställs frågor kring vad som händer när Barnkonventionen blir lag 2020. Kommer det att påverka idrotten och den verksamheten som bedrivs idag? Idrotten Vill baseras redan på Barnkonventionen och denna text lades till i revidering vid RIM Kärnan i Barnkonventionen är respekten för varje barn som individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Funderar du som ledare på hur du kan leda ”barnrättssäkert”?
Börja med 3 snabba ”barnrättssäkra” frågor som dina aktiva kan svara på:
• Det här är jag bra på….
• Det här vill jag förbättra….
• På träningarna vill jag att vi gör mer av detta….

Du behöver kanske inte fråga varje gång ni ses, men se till att alla åtminstone får frågan.

Funderar du på om din förening arbetar barnrättsbaserat?

Tillsammans eller ensam kan ni/du svara på dessa frågor. De är ställda utifrån Barnkonventionens portalparagrafer.

https://unicef.se/barnkonventionen

  • Har alla barn lika värde för oss? Kan alla barnen vara med?Exkluderar vi några barn i vår förening/grupp?
  • Är detta beslut verkligen det bästa för just den här gruppen av barn eller för just det här barnet som berörs av beslutet? Vad säger lagen, Idrotten Vill, riktlinjer och anvisningar, barnet och forskning?
  • Skulle jag eller vi kunna göra mer för att leva upp till barnkonventionen i vår förening/grupp?
  • Vad tycker barnen eller barnet själva?

Både Bamse och Pippi lär ha inspirerat till ”- Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll”  Det är extra viktigt att tänka på att vi vuxna har ett ansvar för alla barn vi möter i idrotten. Ta vara på tillfället att vara en ”viktig vuxen” och fundera på hur du vill ihågkommen när dina aktiva inte längre är barn.

Skapa trygga idrottsmiljöer är uppdaterad

Sedan januari 2018 har Skapa trygga idrottsmiljöer och Barnensspelregler gett styrelser, ledare och tränare stöd i arbetet med Skapa Trygga idrottsmiljöer. Inför att Barnkonventionen blir lag 2020 är det många som undrar vad det betyder för idrottande barn. Nedan har du flera material till din hjälp att förstå.

Vill du läsa om RF’s arbete med Trygg idrott http://www.rf.se/tryggidrott

Har du mer funderingar kring din förening och barn- och ungdomsidrott? Kontakta oss gärna på Stockholmsidrotten.

Om barn, unga och idrott.